pdf online search and view
Related

Gun legislation in Canada is largely about licensing and registration. Handgun registration became law in 1934, and automatic firearms were added in 1951

att toleransen mot vålds- och sexualbrott har minskat i samhället. Att man i samhället tar våld på större allvar demonstreras inte minst genom att synen