pdf online search and view
Related

is largely about licensing and registration. Handgun registration became law in 1934, and automatic firearms registration was added in 1951. In 1969, laws

att toleransen mot vålds- och sexualbrott har minskat i samhället. Att man i samhället tar våld på större allvar demonstreras inte minst genom att synen